Hồ sơ ứng tuyển cộng tác viên- thành viên nghiệp đoàn

 

Mời bạn ứng tuyển tải ứng dụng Whatsapp ( một ứng dụng tương tự như Viber, Zalo ) về telephone để chúng tôi phỏng vấn thêm. Trân trọng.

Khối nghiệp đoàn Viêm Việt.